2019 aastal toetas Euroopaliidu LEADER Programm Väike-Maarja Mudelihalli katusekatte vahetamist.

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa eelkõige kohalike laste ja noorte, aga ka täiskasvanute mõtestatud vaba aja sisustamisele, ning käelise ja tehnilise oskuse arendamisele. Ka „Väike-Maarja valla arengukava aastateks 2017-2020“ sisaldab, et 2013. aastal avatud Väike-Maarja Mudelihall pakub häid võimalusi automudelispordiga tegelemiseks, toetab noorte huvitegevust ja arendab tehnilisi teadmisi praktiliste kogemuste kaudu. Uus katus parandab hoone sisekliimat ja pikendab hoone eluiga ning vähendab küttekulusid, mis omakorda võimaldab eelpoolnimetatud sihtgrupile pakkuda uusi ja innovaatilisi huvitegevusi kvaliteetsemates tingimustes.2017 aastal toetas Euroopaliidu LEADER Programm Väike-Maarja Mudelihalli akende ja vaipkatte vahetust.

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa eelkõige kohalike laste ja noorte, aga ka
täiskasvanute mõtestatud vaba aja sisustamisele, ning ka käelise ja tehnilise
oskuse arendamisele. 

Projekti tulemusena on Väike-Maarja Mudelihall saanud oluliselt valgemad ja soojemad ruumid. Paranenud on hoone sise ja välisilme.